Reference

Spolupráce se společností Acresia byla bezproblémová a očekávání byla nejen splněna, ale i překonána. Děkujeme za pomoc při implementaci GDPR.

Martin Rotta

Nástroj DPO Tools významně pomohl naší organizaci zpřehlednit a ujednotit agendu správy dokumentace k ochraně osobních údajů.

Helena Váňová

Při implementaci ochrany osobních údajů konzultanti prokázali skutečnou odbornost. Děkujeme jim za vedení při realizaci tohoto projektu. Jsme spokojeni.

David Maršík