Reference

Nástroj DPO Tools významně pomohl naší organizaci zpřehlednit a ujednotit agendu správy dokumentace k ochraně osobních údajů.

Helena Váňová

Při implementaci ochrany osobních údajů konzultanti prokázali skutečnou odbornost. Děkujeme jim za vedení při realizaci tohoto projektu. Jsme spokojeni.

David Maršík

Spolupráce se společností Acresia byla bezproblémová a očekávání byla nejen splněna, ale i překonána. Děkujeme za pomoc při implementaci GDPR.

Martin Rotta