eLearning, webináře a školení

eLearningové moduly Moodle, specializovaná školení.

E-learning v našem podání je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. Soustředíme se zejména na oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany dat a osobních údajů. Na přání zákazníka můžeme vytvořit kurz jen pro jeho potřeby. Využíváme platformu Moodle

Webinář je živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím Internetu pouze přes webový prohlížeč. Pojem „webinář“ pochází ze spojení slov webový seminář a poprvé se začal používat s rozšířením technologií pro videokonference. Účastník webináře nepotřebuje extra hardware ani software a možnosti jeho využití jsou velice široké. V největší míře se webináře používají pro předání přínosných informací nebo představení a školení na určitý produkt či službu.

K lepšímu pochopení látky používáme i kurzy postavené na Screencastingu. Jedná se o video nahrávku snímané obrazovky PC a kombinaci video záznamu lektora, vč. možnosti nahrát komentář k jednotlivým krokům daného procesu. Slouží např. k dokumentování použitého potupu.

Pro klienty nabízíme i specializovaná školení šitá na míru potřebám jednotlivých organizací. Prezentujícími jsou odborníci v dané oblasti a využíváme jak běžné prezentační techniky, tak i interaktivní prvky výuky. Máme zkušenosti s desítkami podobných seminářů a školení.