Google Analytics
Problematika nejen Google Analytics...

Rakouský a francouzský úřad pro ochranu osobních údajů (Datenschutzbehörde a Commission nationale de l'informatique et des Libertés) letos rozhodly, že používání služby Google Analytics není v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)..

Číst dál
Email marketing
Monitoring zaměstnanců nelze založit na souhlasu

Estonský orgán pro ochranu údajů rozhodl, že používání kamer CCTV ke sledování zaměstnanců nemůže být založeno na souhlasu, ale pouze na oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za předpokladu, že bylo provedeno platné posouzení vlivu.

Číst dál
Email marketing
Email marketing bez souhlasu?

Belgický orgán pro ochranu osobních údajů rozhodl, že podle GDPR u direct marketingu prostřednictvím e-mailu nemusí být vyžadován souhlas subjektu údajů. Stále je však nutné subjekt údajů informovat podle článku 14 GDPR nejpozději při prvním kontaktu.

Číst dál