GDPR

GDPR

Dokumenty pro zahájeni projektu implementace požadavků na ochranu osobních údajů.

Kategorie

01 Zahájení projektu

Podklady a formuláře potřebné k zahájení implementace projektu na ochranu osobních údajů v organizaci. V této kategorie najdete formulář pro identifikaci jednotlivých procesů (scénářů) zpracování osobních údajů v organizaci, formulář pro identifikaci aplikací a IT systémů, formulář pro identifikaci přijatých organizačních opatření, vysvětlení k jednotlivým polím formulářů a excelovskou tabulku s nejběžnějšími zpracováními osobních údajů v organizacích.

02 Rámec politiky osobních údajů

Základní dokumenty (směrnice). které v organizaci definují pravidla pro zpracování osobních údajů. Jedná se o zpracování osobních údajů obecně, dále zaměstnanců, několik verzí Privacy Notice (Prohlášení o zpracování osobních údajů) k umístění na web nebo intranet, zásady uchování osobních údajů včetně retenčního plánu, popis pracovního místa pověřence pro ochranu osobních údajů, jmenování pověřence apod.