01 Zahájení projektu

01 Zahájení projektu

Podklady a formuláře potřebné k zahájení implementace projektu na ochranu osobních údajů v organizaci. V této kategorie najdete formulář pro identifikaci jednotlivých procesů (scénářů) zpracování osobních údajů v organizaci, formulář pro identifikaci aplikací a IT systémů, formulář pro identifikaci přijatých organizačních opatření, vysvětlení k jednotlivým polím formulářů a excelovskou tabulku s nejběžnějšími zpracováními osobních údajů v organizacích.

01.1 Identifikace procesu zpracování osobních údajů

Formulář identifikace zpracování slouží k identifikaci procesu, při kterém jsou v organizaci zpracovávány osobní údaje. Jedná se o dokument typu PDF, který lze přímo vyplňovat a následně z něj exportovat data.

01.2 Identifikace aplikace / IT systému

Formulář identifikace aplikace / IT systému slouží k identifikaci procesu, ve kterém jsou v organizaci zpracovávány osobní údaje. Jedná se o dokument typu PDF, který lze přímo vyplňovat a následně z něj exportovat data.

01.3 Identifikace organizačního opatření

Formulář identifikace opatření slouží k identifikaci pravidel, směrnic, politik a dalších nařízení, která mají v organizaci vliv na zpracování osobních údajů. Jedná se o dokument typu PDF, který lze přímo vyplňovat a následně z něj exportovat data.

01.5 Identifikace kamerového systému

Formulář identifikace kamerového systému slouží k získání informací požadovaných Úřadem pro ochranu osobních údajů při kontrole. Jedná se o dokument typu PDF, který lze přímo vyplňovat a následně z něj exportovat data.

01.6 Přehled běžných zpracování osobních údajů

Dokument obsahuje prehled běžně identifikovaných zpracování ve firmách a organizacích. Je členěn v logických celcích podle typu.