02 Rámec politiky osobních údajů

02 Rámec politiky osobních údajů

Základní dokumenty (směrnice). které v organizaci definují pravidla pro zpracování osobních údajů. Jedná se o zpracování osobních údajů obecně, dále zaměstnanců, několik verzí Privacy Notice (Prohlášení o zpracování osobních údajů) k umístění na web nebo intranet, zásady uchování osobních údajů včetně retenčního plánu, popis pracovního místa pověřence pro ochranu osobních údajů, jmenování pověřence apod.

02.1 Zásady ochrany osobních údajů CZ

Základní dokument (směrnice) o zpracování osobních údajů v organizaci.